1

מה הלקוחות רוצים?

2

תכנון מדויק

3

עיצוב גרפי

4

הפצת הבשורה

5

נטו רווח